Mivel foglalkozunk

Az E-Billing Kft 2008-ban alakult. Informatikai fejlesztésekkel és más gazdálkodó szervezetek által kiszervezett tevékenységek ellátásával foglalkozunk.

Alapvetően a könnyebben körülhatárolható/leválasztható feladatokat érdemes kiszervezni és külső erőforrás bevonásával megoldani. A belső munkaerőnek nem csupán az alapvető bérköltségei tűnnek el ilyenkor, hanem a terület ellátására jutó irodai rezsi költségek is. Vállalkozásként a kihelyezett tevékenységet kisebb költséggel, hatékony módon, szerződésben meghatározott követelmények és felelősségek érvényesíthetősége mellett látjuk el. Biztosítani tudjuk a feladat ellátáshoz szükséges naprakész háttértudást, a folyamatos rendelkezésre állást és a munkafolyamatok hatékony szervezését.

Mivel több üzleti vállalkozással működünk ily módon együtt, rengeteg tapasztalatra tettünk szert a különböző gazdasági szervezetek belső folyamatait illetően. Ez tesz bennünket alkalmassá arra, hogy a partnerek igényeinek, a kialakult mechanizmusainak és a technikai felkészültségüknek a felmérését követően javaslatot tegyünk olyan innovatív megoldások bevezetésére, szükség szerint specifikálására és lefejlesztésre, mely hatékonyabb és színvonalasabb feladatellátást tesz lehetővé.

Szolgáltatásaink

Kihelyezett alkalmazások, Kiszervezett tevékenységek, Egyedi fejlesztések

Back-office feladatok

Rendszerfelügyelet és üzemeltetés

Vállalkozásként a kihelyezett tevékenységet kisebb költséggel, hatékony módon, szerződésben meghatározott követelmények és felelősségek érvényesíthetősége mellett látjuk el. Biztosítani tudjuk a feladat ellátáshoz szükséges naprakész háttértudást, a folyamatos rendelkezésre állást és a munkafolyamatok hatékony szervezését.

Referenciánk

A Generáli Egészségpénztár elektronikus számla rendszerének monitoringja és üzemeltetése.

Front-office feladatok

Ügyféltámogatás

Az ügyfeleket nem csak megszerezni kell, de tudni kell őket megtartani is. Ennek kulcsa a jó minőségű termék vagy szolgáltatás mellett a színvonalas kommunikáció. A partnerek kérdéseinek gyors és hatékony megválaszolása, problémáinak megoldása elengedhetetlen a kialakított kapcsolatok megtartásához. A sikeres vállalkozó nagy hangsúlyt fektet a partnerkapcsolatainak a kezelésére és beépíti azokat a minőségbiztosítási elemeket, melyek alapján korrigálni tudja a hibákat. Mi partnerek vagyunk az ügyfelei színvonalas kiszolgálásában.

Referenciák

EPeR on-line számlázó program supportja több mint 150 felhasználó felé.

Online ügyfélszolgálat biztosítása a Nyugtalotto Kft 40 ezres ügyfélkörének.

Marketing és kommunikáció

Online terméktámogatás

A partnerek üzleti profiljának, márkastratégiájának megfelelő kreatív tartalmak előállításával és média felületeik naprakész frissítésével segítjük a hatékony és sikeres működésüket.

Referenciák

Szoftver fejlesztések

Specifikálás és megvalósítás

Azok, akik honlapunkra ellátogatnak, valószínűleg már felmérték, hogy új megoldások bevezetésével hatékonyabbá tehetik vállalkozásukat. Őket már nem a vak szerencse vezeti, hanem a tudatosság. Nekik kívánunk segíteni azzal, hogy az igényeiknek, a belső folyamataiknak és a technikai felkészültségüknek a felmérését követően, sokévi tapasztalatunkra alapozva új megoldásokat kínálunk üzleti folyamataik színvonalas kezelésére.

Referenciák

Nyugtalotto Kft ügyviteli rendszeréhez készített specifikáció

Saját fejlesztésű oktató és szórakoztató játékszoftverünk a KÓDORGÓK.

Referenciák

Ők azért választottak minket, mert

ELKÖTELEZETTEK vagyunk

Az elkötelezettség saját magunknak tett ígéret, hogy valami mellett letesszük a voksunkat és nem sajnáljuk az erőfeszítéseket, amit elköteleződésünk tárgya érdekében meg kell tennünk.

KREATÍVAK vagyunk

Kreativitás szükségeltetik egy-egy bonyolult probléma megoldásához, mert csak a korábbi ismereteinkre támaszkodhatunk, de újszerűen kell őket összekapcsolnunk és felhasználnunk.

EMPÁTIÁVAL fordulunk az emberek felé

Empátia nélkül nem lehet az ügyfelek reakcióit megfelelően kezelni és hatékony segítséget nyújtani a problémáik megoldásában.